BEETIFY.COM 聘请摄影师 查看详情


一般民众在日常生活之中,难免会牵扯到法律问题,如法律咨询、打官司、领养手续、离婚手续等等,只要和“法律”扯上关系,就难免让人怯步,毕竟请法律顾问不是便宜的事情啊!

如果你也面对法律之类的问题,需要法律顾问与咨询,可是基于收入有限的话,你可以向马来西亚政府法律援助局(Jabatan Bantuan Guaman Malaysia)需求寻求帮助,而最低费用只需2令吉。

Advertisements

法律援助局(Jabatan Bantuan Guaman Malaysia)将提供特定的援助,包括离婚手续、领养手续、财产纠纷等等。

必须注意的是,并不是所有人都能获得法律援助,而是需符合以下条件(以马来文为准):

Advertisements

1. 第一类别:年收入低于 RM25,000 
- 需付 RM 2注册费
Sumber kewangan tidak melebihi RM25,000 setahun( Fi pendaftaran : RM2.00 )

2. 第二类别:年收入高于 RM25,000,但低于 RM30,000
- 需付 RM 2 注册费+ RM 300
Sumber kewangan melebihi RM25,000 setahun tetapi kurang daripadaRM30,000 setahun ( Fi pendaftaran : RM2.00 + Sumbangan : RM 300.00)

3. 第三类别:年收入超过 RM 30,000 的人士
- 年收入超过马币 RM 30,000 的人士,如果有特殊情况想申请法律援助,可以直接致信给有关部门。

 

如何申请和获得法律援助?
想要申请法律援助的人们也必须经过以下的程序(以马来文为准):

Advertisements

1. 提出申请
Pemohon mendaftar

2. 有关当局将会调查申请者真实的经济状况
Ujian kemampuan dijalankan

3. 如果符合资格,申请者需付 RM 2 注册费
Pemohon dikehendaki membayar RM2.00 dan resit dikeluarkan jika pemohon layak mendapat bantuan guaman dan perkara menjadi pertikaian adalah dalam bidang kuasa

4. 申请者需填写相关的表格
Pemohon dikehendaki mengisi borang-borang bantuan guaman yang berkaitan

5. 简单的面谈
Temu duga lengkap direkodkan untuk mengenal pasti isu, remedi dan keperluan-keperluan pemohon

6. 填写宣誓书(Surat Akuan)以证明所讲的是事实
Suatu borang akuan berkanun hendaklah diisi dan ditandatangani oleh pemohon di hadapan Pesuruhjaya Sumpah.

7. 有关当局将会按照申请者的案件展开协助工作
Fail tindakan dibuka dan didaftarkan Fail tindakan diproses

注意*** 申请者在申请政府法律援助时,绝对不能提供虚假的个人资料,一旦被政府发现,会被罚款(马币1千)或监禁(不超过6个月)或两者兼施!

Jika ada maklumat yang diberikan berkaitan dengan pendapatan bulanan atau apa-apa maklumat didapati palsu, pemohon boleh didakwa di bawah seksyen 31 Akta 26 dan apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM1,000.00 atau dipenjarakan tidak lebih daripada 6 bulan.

Advertisements

更多详情,可以浏览马来西亚政府法律援助局 Jabatan Bantuan Guaman Malaysia的官方网站:http://www.jbg.gov.my/index.php?lang=ms 
 

分享出去让更多人知道吧!

BEETIFY.COM 聘请摄影师 查看详情
Facebook 留言版